Angaben aus der Verlagsmeldung

Berghof Çatışma Dönüşümü Kavram Dizini : Teori ve uygulamaya yönelik 20 kavramlaştırma


Bu kavram dizini, Berghof Vakfı’nın çalışmalarında kullanılan çatışma dönüşümüne ilişkin 20 temel terimi tanımlamakta ve tartışmaktadır. Peki neden yeni bir kavram dizini ve özellikle de çatışmanın dönüştürülmesi alanında bir kavram dizini?
Öncelikle, “çatışma dönüşümü” kavramı, çatışma ve barış inşa¬sına dair küresel söylemin hala nispeten yeni ve ayrı ve bir ayağıdır. Çatışma dönüşümü, çatışmaların varlığını toplumsal değişim ve gelişmenin kıymetli ve hatta vazgeçilmez bir parçası olarak görür, fakat şiddeti çatışan taraflar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin kaçınılmaz bir parçası olarak algılamaz. Bu yüzden çatışmaların “çözümünü” uğraşının en önemli ve nihai amacı olarak görmez. Daha ziyade, çatışan özneler arasında yapıcı ilişiler kurmayı ve kalıcı barış için gereken mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bunu, sürdürülebilir şiddet-içermeyen stratejileri üstün kılabilecek şekilde, çatışmaların temel nedenlerine nüfuz ederek yapar.
İkincisi, çatışma dönüşümü kavramı, çatışmaların birbirine bağımlı boyutlarını ve dinamik doğasını hesaba katan sistemik ve kapsayıcı bir yaklaşımı temel alır. Bu bakış açısı, barış inşası dili içindeki, görünüşte ortak akla dayanan kavramların toplumsal değişim ve dönüşüm olgularını tanımlamak ve tarif etmek için kullanılma biçimini etkiler. Çatışma dönüşümü alanında doğru terminoloji, çatışmaların ve barışın temel nedenlerini ve doğasını daha iyi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda barışa dair teorik ve kavramsal yaklaşımları şekillendirmeye ve uygun siyasi ve toplumsal stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir.
Üçüncü olarak, bu kavram dizini dostlarımıza, ortaklarımıza ve müşterilerimize Berghof Vakfı’nın çatışma dönüşümü vizyon ve politikasını sunmaktadır. Bizim bakış açımıza göre, “dönüşüm” çatışmanın esas sebeplerini ve öne çıkan çatışma dinamiklerini ele almalı ve değişimin dinamiklerini adil ve barışçıl bir top lum doğrultusunda cesaretlendirmeli ve güçlendirmelidir. Kullandığımız çatışma dönüşümü kavramı, dönüşümün karmaşık zorluklarını layıkıyla ve sistemik olarak ele alabilmemizi sağlayacak şekilde, araştırma, uygulama, eğitim ve hibe oluşturma alanlarından biraraya getirilen ortak bilgi, yetenek ve metodolojilerden esinlenmiş ve onların üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla, bu kavram dizininin dili, bütün bu farklı uğraşı alanlarından edinilen (ve git gide gelişen) kendi anlayış ve bilgimizi yansıtmaktadır.