Angaben aus der Verlagsmeldung

Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext : Unter Mitarbeit von Barbara StolarczykDer Band thematisiert die besonderen Bedingungen des deutsch-polnischen Sprachkontakts auf deutscher und polnischer Seite. Dieser Spezifik entsprechend ist das Buch gegliedert in die thematischen Schwerpunkte «Potenzial von Zweisprachigkeit und Einstellungen zur Zweisprachigkeit, Linguistische Untersuchungen zur Zweisprachigkeit und Grenzregion und Mehrsprachigkeit».


Das Buchprojekt ist in Kooperation deutscher und polnischer Linguisten entstanden und geht auf eine Sektionentagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) zurück. Dass die Autorinnen und Autoren ihre Beiträge auf Deutsch und Polnisch verfasst haben, steht programmatisch für die Intention dieser Publikation: Interesse zu wecken für die Spezifik des (zu) wenig beachteten deutsch-polnischen Sprachkontakts.Tematem przewodnim tomu są szczególne uwarunkowania polsko-niemieckiego kontaktu językowego zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W związku ze wspomnianą specyfiką w zbiorze porusza się następujące zagadnienia: «Potencjał dwujęzyczności i nastawienie do dwujęzyczności, Lingwistyczne badania dwujęzyczności oraz Region nadgraniczny i wielojęzyczność».


Tom ten powstał w ramach współpracy polskich i niemieckich lingwistów, która zainicjowana została na Konferencji Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL). Fakt, że artykuły zawarte w tym tomie napisane są w języku niemieckim lub polskim, wynika z intencji przyświecającej powstaniu tejże publikacji: wzbudzić zainteresowanie specyfiką (za) mało zauważanego polsko-niemieckiego kontaktu językowego.